O klubu: projev bratra tajemníka Luboše Širokého

Vážení bratři tajemníci, drazí hosté!

Dovolte mi, abych Vás jménem všech bratrů tajemníků přivítal na 2. výročním zasedání Bratrstva volného letu.

Zdá se, že někdejší bratrské batole definitivně odložilo plenky a vstoupilo do období puberty. Z původního neprůhledného modelářského hnutí se profilovalo v akceschopné bratrstvo s jasným, čitelným a průzračným programem s důrazem na dodržováni lidských práv a pravidel FAI. V uplynulém období své tvůrčí činnosti rozvíjeli bratři tajemníci nejkrásnější tradice klasické celodřevěné stavby a současně vstřebávali i progresivní metody aplikace kompozitních materiálů.

V účasti na soutěžích byla smysluplně zvyšována masovost účasti bratrů tajemníků, takže některých akcí se zúčastnili až 3 modeláři.

Rovněž nelze nevzpomenout významných sportovních a společenských úspěchů bratrů tajemníků. Bratr Vosejpka nejen že zvítězil na Přeboru ČR a uhnízdil se na špici Světového poháru v kategorii F1A, ale zejména splnil limit 1. VT, a bratr Smitka dokonce limit výkonnostní třídy mládeže. Bratr Hořejší si počínal velmi ofenzivně v kategorii F1E a ve snaze vstoupit do Evropy běhal po alpských stráních jako kamzík.

Z uvedeného výčtu úspěchů je zřejmé, že Bratrstvo se definitivně rozešlo se šedí a s průměrností a vsadilo na výrazné osobnosti. Pravdou však je, že ne všechny oblasti vnitrobratrského života vykazovaly pozitivní výsledky. Ze strany některých bratrů docházelo dokonce k chronickému porušování Hlavy 3 Stanov BVL. Bratr Vosejpka nejenže odmítal na zasedáních pít pivo, ale v jednom případě dokonce konzumoval šlehačkový pohár. Bratr Hořejší se choval obdobně a navíc na stránkách nezávislého měsíčníku „Modelář“ agitoval za pití iontových nápojů a čaje před soutěží, což nelze nazvat jinak než zvráceností. Přitom bratr Hořejší dobře znal nekompromisní stanovisko tajemníka pro zdraví a výživu bratra Hájka, který dialekticky vysvětlil a v praxi i dokazoval, že nejzdravějším povzbuzujícím nápojem soutěžících je Fernet.

Bratr Mráček plnil ustanovení Hlavy 3 na výtečnou, zato však odmítal pomáhat bratrům tajemníkům odstartovat modely A1 s demagogickým zdůvodněním, že nemá gumové rukavice a bez nich se model této kategorie štítí uchopit do ruky.

Všechny tyto uvedené příklady jsou jistě otřesné a není zřejmě náhodné, že pochybnou hlavní roli v nich hrají výhradně příslušníci hnutí tzv. „kompozitových intelektuálů“, k nimž se v nedávné době oportunisticky přidal i bratr Hořejší.

V nadcházejícím období čekají Bratrstvo mnohé náročné úkoly, zejména deratizace a defekace BVL a jeho transformace ve stranu zcela nového typu, stojící poblíž zadního středu, s čitelným, transparentním programem. Slibuji Vám, že pokud mě zvolíte předsedou této strany, budeme brzy v našich obchodech kupovat prkénko balsy za 1,60 Kčs a arch Modelspanu bude stát nejvýše 20 haléřů.

Ať žije volný let!

Ať sílí termika!

Nechť žije slavné Bratrstvo volného letu, předvoj všech leteckých modelářů!

Děkuji za pozornost, čest ptáci!

(nezkrácený projev tajemníka pro ideologickou práci, bratra Luboše Širokého, přednesený dne 31.1.1992 v restauraci „U námořníka“ v Plzni)