Nominační kritéria na ME F1ABC 2024

Obecné podmínky:

  1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů ČR (SMČR) – občan ČR.
  2. Reprezentant souhlasí s účastí v reprezentačním družstvu a s podílem na úhradě nákladů spojených s jeho výjezdem na MS, ME, (výši podílu nákladů sdělí nominovaným reprezentantům trenér příslušné kategorie), při nesouhlasu je účast nabídnuta dalšímu v pořadí.
  3. Širší reprezentační tým v každé kategorii se skládá ze 3 reprezentantů a 3 náhradníků.
  4. Složení reprezentačního družstva navrhuje trenér ve spolupráci s šéftrenérem příslušné kategorie, předsednictvo KLeM ČR tento návrh schvaluje.
  5. Předsednictvo si vyhrazuje právo vyloučit z nominace ty soutěžící, kteří se v uplynulých obdobích při reprezentaci nesportovně chovali, nebo projevovali nevhodné morálně-volní vlastnosti, nebo kteří opakovaně po přihlášení týmu na mistrovství odřekli účast.

F1ABC senioři:

Členství v reprezentačním družstvu pro rok 2024 bude nabídnuto soutěžícím v pořadí dle celkového součtu získaných bodů ze soutěží roku 2023:

Body se započítávají následujícím způsobem:

a) body získané ve Světovém poháru (SP) dle oficiální výsledné tabulky dělené koeficientem 10

b) body získané v Českém poháru (ČP) dle oficiální výsledné tabulky vynásobené koeficientem 2

c) body za pořadí z mistrovství ČR obodované dle pravidel soutěže ČP vynásobené koeficientem 3

d) body za pořadí z MS nebo ME obodované dle pravidel soutěže SP dělené koeficientem 5

e) žena bude nominována jako 4. člen družstva, pokud bude do 15. místa v celkové tabulce

f) člen(ka) družstva se zaváže, že se zúčastní spolupráce s družstvem během akce – uvolnit jej (ji) může pouze TM družstva

Dle podkladů od trenéra F1ABC, Romana Kalandry