Nominační kritéria na MS F1ABC 2023 ve Francii

Obecné podmínky:

  1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů ČR (SMČR) – občan ČR.
  2. Reprezentant souhlasí s účastí v reprezentačním družstvu a s podílem na úhradě nákladů spojených s jeho výjezdem na MS, ME, (výši podílu nákladů sdělí nominovaným reprezentantům trenér příslušné kategorie), při nesouhlasu je účast nabídnuta dalšímu v pořadí.
  3. Širší reprezentační tým v každé kategorii se skládá ze 3 reprezentantů a 3 náhradníků.
  4. Složení reprezentačního družstva navrhuje trenér ve spolupráci s šéftrenérem příslušné kategorie, předsednictvo KLeM ČR tento návrh schvaluje.
  5. Předsednictvo si vyhrazuje právo vyloučit z nominace ty soutěžící, kteří se v uplynulých obdobích při reprezentaci nesportovně chovali, nebo projevovali nevhodné morálně-volní vlastnosti, nebo kteří opakovaně po přihlášení týmu na mistrovství odřekli účast.

F1ABC senioři:

Členství v reprezentačním družstvu pro rok 2023 bude nabídnuto soutěžícím v pořadí dle celkového součtu získaných bodů ze soutěží roku 2022, body se započítávají následujícím způsobem:

  1. body získané ve Světovém poháru (SP) dle oficiální výsledné tabulky dělené koeficientem 10
  2. body získané v Českém poháru (ČP) dle oficiální výsledné tabulky vynásobené koeficientem 2
  3. body za pořadí z mistrovství ČR obodované dle pravidel soutěže ČP vynásobené koeficientem 3
  4. body za pořadí z MS nebo ME obodované dle pravidel soutěže SP dělené koeficientem 5
  5. člen družstva se zaváže, že se zúčastní spolupráce s družstvem během akce – uvolnit jej může pouze TM družstva